چای لب سوزِ لب دوزِ کمر باریکِ قند پهلوی دیشلمه؛
نه هر جایی!
توو چایخانه ی حضرتی کنار کفشداران حرم بی بی


+ همین حالا یهویی، جای رفقا خالی