قبلها چاهِ زنخدان بود و حالا چاهِ لُپ
شاعران از چاه بیرون و به چال افتاده اند


پ.ن1: کوچولوهایی که با این شمایل می بینی ناخودآگاه خوی آدمخواریِ آدم گل میکنه.
پ.ن2: دوس داری یه شکم سیر نگاشون کنی.