تنها تو که باشی کنار من دلم قرص است
اصلا تمام قرصها جز تو ضرر دارد


+ "سمیره حبّی" یه دیالوگ کوتاه توو فیلم روز سوم
+ I Love You